До уваги користувачів електронних довірчих послуг і адміністраторів інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, які надають електронні послуги, здійснюють електронну ідентифікацію та автентифікацію, забезпечують електронну взаємодію з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – ІКС).

    Акредитований центр сертифікації ключів Національного банку України (далі – АЦСК НБУ) здійснив заходи, передбачені постановою Правління Національного банку України від 19.09.2019 № 116 та 26 січня 2021 року почав використовувати нові кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані засвідчувальним центром.

    Для коректної роботи вашої ІКС при взаємодії з клієнтами АЦСК НБУ необхідно вбудувати новий ланцюжок сертифікатів, а також забезпечити взаємодію ІКС із засвідчувальним центром:

DNS-ім’я: zc.bank.gov.ua
Протокол взаємодії з ІКС http, порт 80/TCP


    Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг "Акредитований центр сертифікації ключів Національного банку України" (Надавач) внесений до Довірчого списку та забезпечує надання таких кваліфікованих електронних довірчих послуг:
    - кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
    - кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
    - кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованої електронної позначки часу.

    Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Надавач використовує засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки та засоби криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

    Для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки Надавач надає клієнтам (крім клієнтів, що є працівниками Національного банку України) згідно з Договором;
    - засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
та/або
    - доступ до частини ресурсу засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який знаходиться у Надавача та реалізує зберігання множини особистих ключів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (наприклад, мережний криптомодуль).

    Надавач надає клієнтам засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки у вигляді:
    - окремих програмних додатків (програмних збірок);
    - програмних модулів (криптобібліотек), що функціонують у складі інших програмних додатків.

    Надання Надавачем засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки у вигляді окремих програмних додатків або програмних модулів (криптобібліотек), що функціонують у складі інших програмних додатків, може здійснюватись шляхом передачі цих засобів на носіях інформації безпосередньо клієнту або шляхом надання доступу через вебсайт Надавача.

    Сертифікати ключів, сформовані Надавачем, дозволено використовувати для:
    - автентифікації;
    - перевірки кваліфікованого електронного підпису;
    - перевірки кваліфікованої електронної печатки;
    - узгодження ключів шифрування.

    Не допускається використання сертифіката ключа, сформованого Надавачем для певної сфери використання, в інших сферах.

    Кваліфікований сертифікат відкритого ключа клієнта вважається чинним у разі, якщо на момент перевірки чинності:
    -   строк дії, зазначений у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа клієнта, не закінчився;
    -   статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа клієнта не змінено на скасований або блокований з підстав, визначених Законом України «Про електронні довірчі послуги»;
    -   за попередніми двома ознаками був чинним кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача.

    Надавач надає інформацію про статус сертифіката ключа надавача (чинний/скасований/блокований) за запитом на інтерактивну перевірку статусу сертифіката ключа та шляхом розповсюдження списку відкликаних сертифікатів ключів Надавача.